Продължете към съдържанието

Услуги

ЦРЦХ – София предоставя на своите клиенти пълен спектър от услуги в сферата на реставрацията на културни ценности, включващи консултиране, проучване, проектиране и изпълнение.

Изпълнителска дейност

  • Цялостни консервационно-реставрационни работи по художествените ценности в храмове, архитектурни и археологически обекти – стенописи от всички епохи, антични и раннохристиянски мозайки, иконостаси, икони и др.;
  • Аварийни (спасителни) консервационно-реставрационни операции по художествени ценности;
  • Методическо ръководство при изпълнение на технологии за реставрация

Развойна дейност

  • Дефиниране на проекти в сферата на опазване на културните ценности;
  • Разработване на реставрационни протоколи;
  • Експериментиране с иновативни методи и технологии за консервация и реставрация;
  • Проучване на нови материали и техники.