Продължете към съдържанието

Център за Реставрация на Художествени Ценности – София

Първата частна фирма за консервация и реставрация на културни ценности в България – основана 2002 г.

200+ реализирани реставрационни проекти

35+ научни публикации

ЦРХЦ е член на Българския национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места

Услуги

ЦРЦХ – София предоставя на своите клиенти пълен спектър от услуги в сферата на реставрацията на културни ценности, включващи консултиране, проучване, проектиране и изпълнение.

Проекти

ЦРХЦ – София печели редица проекти с безвъзмездно (грантово) финансиране в сферата на опазване на културното наследство и участва в проекти за научни изследвания и други по програми на ЕС.