Продължете към съдържанието

Портфолио

ЦРХЦ – София е участвала в проектирането и реставрацията на някои от най-значимите недвижими културни ценности в България като Червената църква край гр. Перущица, тракийската гробница Шушманец край гр. Шипка, църквата „Св. Георги“ в с. Арбанаси и други.