Продължете към съдържанието

Plasma And Nano For New Age “Soft” Conservation (PANNA)

Plasma And Nano For New Age „Soft“ Conservation е европейски съвместен проект по РП7 целящ разработването на нови техники и технологии за почистване и реставрация на културни ценности.

ЦРХЦ – София участва в научноизследователския проект заедно с още осем партньори от четири европейски страни (Белгия, България, Германия и Италия).

Цели на проекта:

  • Разработване на преносима плазмена горелка за почистване на повърхности и нанасяне на защитни покрития;
  • Разработване на самодиагностициращи се защитни покрития за камък, метал и стенописи;
  • Разработване на невидими маркери за идентификация и против фалшификации;
  • Създаване на нов, обратим протокол “пълен цикъл”, който да обхваща цялостния процес на реставрация: почистване на повърхността, нанасяне на защитни покрития и тяхното отстраняване.

Повече информация за проекта можете да откриете тук.