Продължете към съдържанието

Червената църква (IV – XII в.) – гр. Перущица


Червената църква е един от най-интересните ранновизантийски паметници у нас, датиран между IV – XII век, намиращ се в близост до гр. Перущица.

Базиликата е паметник на културата с национално значение. Изключителна по замисъл и изпълнение архитектурна творба, известна сред специалистите най-вече с оригиналния си план и раннохристиянските стенописи.

Сградата има три строителни периода. Предполага се, че тя е възникнала като мартирий, където са били изложени за поклонение мощите на мъченици. През втория период сградата се увеличава с две предверия – нартекс и екзонартекс, параклис и баптистерий. Църквата е била изписана. Стенописите й са едни от забележителните образци на раннохристиянската храмова живопис на Балканите. От V век са запазени няколко фрагмента в западната, две сцени в северозападната и в северната арки, както и един новоразкрит фрагмент на южното лице на сградата. През третия период около X – XII век сградата е живописвана отново в запазените си части. От този период са запазени част от орнаменталната украса на прозорците и няколко фрагмента.

Храмът се е казвал „Света Богородица“, но е станал известен като „Червената църква“ заради типичните римски тухли и розов хоросан, от които е изграден. Достигнал до наши дни като величествени руини, той е един от най-забележителните раннохристиянски паметници в югоизточна Европа.

През 2012г. беше направена цялостна реставрация на сградата, мазилките и запазената живопис.

Проектът е финансиран по Оперативна Програма „Регионално Развитие“ (2007-2013) – „Възстановяване, експониране и изграждане на туристическа инфраструктура на раннохристиянска базилика „Червената църква” край гр. Перущица”