Продължете към съдържанието

ЦРХЦ на работна среща на НИНКН с експертни организации

  • Публикувано от: ЦРХЦ - София
  • от

Вчера (18.08.22) се проведе първата работна среща на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) с експертни организации в сферата на опазване на недвижимото културно наследство, в която взе участие и ЦРХЦ.
Тема на дискусията беше актуализацията на списъка на недвижимото културно наследство, мониторинга и идентифицирането и изучаването на нови недвижими културни ценности.

Инициатор на срещата беше директорът на НИНКН арх. Петър Петров, който сподели за проблемите свързани с изпълнението на тази дейност на институционално ниво и нуждата от организация и структуриране на процеса по актуалицазия на списъка. Процес, който изисква спешни мерки и съвместните усилия на цялата експертна общност за спасяване на застрашеното недвижимо културно наследство.

Можете да видите запис от срещата тук.