Продължете към съдържанието

Софийската Света Гора – пътешествията на душата

Проектът е финансиран по Столична програма „Култура“ за 2022 г. и е насочен към опазването и разширяване на достъпа и знанието за емблематични паметници на Софийската Света гора.

Проектът предвижда да бъдат реставрирани и експонирани стенописи от XIX и XVII век във външния притвор на църквата на Куриловския манастир „Св. Йоан Рилски“. Ще се създаде „сцена“, в интерактивна онлайн среда и на живо, за изкуството на реставрацията, която да подкрепи изявата на професионални реставратори и приобщи младежи в споделен процес по опознаване и преживяване на културното наследство, съхранено в  манастирските обители около София. Проектът ще ангажира общност от просветени доброволци – ученици от средния курс в столични училища в акция за популяризиране и грижа за опазването им.

С подкрепата на Столична Община.

по Договор СОА22-ДГ56-296 от 29.03.2022 г.