Продължете към съдържанието

Църква „Св. Димитър“ (1835 г.) – с. Ярловци

Църква „Св. Димитър”, с. Ярловци е обявена за архитектурно-художествен паметник на културата (ДВ бр. 39/1973 г.) от национално значение и има статут на недвижима културна ценност.

Църквата е разположена в двора на гробището, на малко възвишение непосредствено над селото.

В притвора на църквата, над южния вход има запазен ктиторски надпис, който гласи, че църквата от 1835 г.  е „обновена” от ктиторите  г-н Пею Недин, брат му поп Ангелко Степанович и др., а е изписана в 1845 г. като художникът се е подписал с „рукою Костадин”. Това е самоковският образописец Костадин Петрович Вальов, ученик и зет на родоначалника на самоковската  школа – Христо Димитров.