Продължете към съдържанието

Църква „Св. Архангел Михаил“ (XIV — XV в.), Трънски манастир – гр. Трън

По архитектурата на църквата и градежа й може да се съди, че манастирът „Св. Архангел Михаил“ бил построен през XIII-XIV век.
Църквата има три строителни периода –наос от XIII-XIV век, притвор от XVII век и втори притвор от края на XIX век.

В църквата има следи от три живописни периода – от времето на градежа на първата църква – XIII-XIV век в олтарното пространство; от XVII век – в олтарното пространство, в наоса и в слепия купол на притвора и от края на XIX век в най-късния притвор – в патронната ниша.
Най-ранните стенописи от XIII-XIV век имат изключително висока художествено-историческа стойност. Мащабите и монументалността на изображението на Богородица Ширшая Небес в абсидата е уникално. Всички надписи на имената на светците са на български език, което говори за произхода на майсторите и дарителите на тази живопис.

Църквата е обявена за паметник на културата от национално значение през 1977 г. (ДВ бр. 52) и има статут на недвижима художествена културна ценност.
През 2018 г. беше изпълнен първи етап от реставрация на стенописите, който включваше разслояване на стенописите от XVII век в цялостна реставрация на стенописите от XIV век в олтарното пространство.