Продължете към съдържанието

Църква „Св. Успение Богородично“ (XVII в.), Арбанашки манастир – с. Арбанаси

На 4 км. североизточно от гр. Велико Търново се намира с. Арбанаси. То е със значимо място в историята на българската култура. „Историческо Селище Арбанаси“ е обявено за групов паметник на културата с категория – национално значение.

Манастирът „Света Богородица“, наричан още „манастирът с чудотворната икона“ – „Света Богородица Троеручица“ се намира в северозападната част на селото. Манастирската църква е с план подобен на останалите арбанашки църкви и се състои от наос, притвор (женско отделени), параклис и нартекс. Тя е построена най-вероятно в самото начало на XVII век. Изписването в наоса и притвора е от същия век. Точната година може да се установи при проучването на надписа в наоса. Параклисът „Света Троица“ към църквата е изписан през 1704 г. от зографите даскал Коста, Ценьо и Георги. Последното обновяване на манастира е станало през 1864 г. – 1868 г.

Сградата на църквата претърпява цялостна строителна реставрация – укрепване на свода с метални обтегачи, изолиране на основата с оловни листове, отводняване чрез дренаж, подмяна на покривната конструкция.

Реставрация на художествените ценности беше извършена в притвора и на част от стенописите в наоса.