Продължете към съдържанието

Църква „Свети Георги“ (1710 г.) – с. Арбанаси

Църквата „Свети Георги“ се намира в северозападния край на с. Арбанаси. Тя е културна ценност с национално значение.Храмът е еднокорабна, едноабсидна сграда, с притвор от запад и галерия от северната страна. В архитектурно отношение църквата има два строителни периода – първият от XVI век, а вторият от края на XVII век – началото XVIII век.През 1710 г. църквата е била обновена и изписана от зографите даскал Христо и Стойо. Както строителството на сградата, така и изписването има поне два етапа. От първия датират стенописите в олтарната част на наоса и в източната част на галерията, през втория период (1709 г.-1710 г.) са били изписани наоса и източната част на притвора.

През 1973 г. италианският реставратор Серджо Пигацини сваля изцяло стенописите, с намерение те да бъдат върнати по местата им след приключване на укрепителните дейности по сградата. Свалени, стенописите престояват 39 години – до 2012 г.

Между 1976-86 г. са правени спасителни реставрационни дейности, но продължителният престой и неподходящите условия на съхранение довеждат до големи загуби по стенописите и изключително тежкото им състояние.

През 2012 г. бяха върнати на място почти всички стенописи. По мнение на специалистите, това е най-сложният обект в историята на реставрацията в страната, който е реализиран на високо професионално ниво. Свалените стенописи, престояли около 40 години, бяха реставрирани и върнати по стените на храма.

Проектът е финансиран по ОПРР (2007-2013) – „Възстановяване и опазване на църква Св. Георги в село Арбанаси”