Продължете към съдържанието

Тракийска гробница „Шушманец“ (IV в. пр. Хр. – II в.) – с. Шипка

Гробницата се намира до гр. Шипка, община Казанлък, и е открита през 1996г. Датирана е IV в. пр. Хр.

Състои се от широк коридор (дромос) и две камери. Първата е правоъгълна, засводена, с колона в екстрадуса. Същинската гробна камера е кръгла в план с купол и с колона в центъра. Входът към нея е оформен с пластичен профилиран фронтон и двукрила врата, върху която са изрисувани в червено кесони и соларни знаци. Изградена е от измазани в бяло дялани каменни квадри и декорирана с канелирани дорийски пиластри.

Гробницата е културна ценност с национално значение.

С цел опазване и експониране бе изпълнено трайно защитно покритие на гробницата. Беше изпълнена биоцидна обработка. Каменните блокове бяха почистени и укрепени. Мазилките бяха подляти, бордирани, почистени и укрепени. Бяха прекъснати множество неблагоприятни процеси на разрушаване на гробницата и стана възможно привеждането й в експозиционен вид.

Проект финансиран по Оперативна Програма “Регионално Развитие”, ОПРР (2007-2013) – „Реставрация, консервация и социализация на могилата Шушманец”.