Продължете към съдържанието

Къща на Иван Леков (Койчевата къща, 1873 г.) – гр. Панагюрище

Къщата на Иван Леков в Панагюрище е построена след Кримската война и е изографисана през 1873г. Собственикът, богат търговец, е революционен деец и участник в Априлското въстание.

Къщата е посещавана от Апостола на свободата – Васил Левски.

Наред с историческата стойност, Лековата къща е и ценен паметник на възрожденската архитектура. Изключителната стенописна украса отвътре и отвън на сградата е изпълнена от местния майстор Иван Зографов като умело е съчетана с богато полихромирана дървопластика по тавани, врати и долапи. Южната фасада е пищно украсена. На източната фасада има битова сцена, на която е изрисуван собственикът.

Интерйорът е богато украсен със стенописи, алафранги и полихромирани дървени елементи. В салона, на източната стена, е нарисувана твърде рядка композиция за украсата на един дом – “Колелото на живота”, отразяващо характерната за епохата житейска философия.

Лековата къща е културна ценност с национално значение.

Извършена е цялостна реставрация на сградата, фасадите и интериора.