Продължете към съдържанието

Вила Армира (I – V в.) – гр. Ивайловград

Античната вила е открита през 1964 г. при строеж на язовир на брега на р. Армира (приток на река Арда), западно от гр. Ивайловград.

Представлява внушителен комплекс от жилищни и стопански постройки, разположени на площ от 2200 кв. м. с перистилен двор с басейн и подподово отопление (хипокауст). Това е най-пищно украсения частен дом (дворец). В него са окрити добре запазени мозайки с фигурални и геометрични мотиви, капители, ажурни парапети, херми, профилирани фрагменти от колони, пиластри, корнизи и пластични облицовки от мрамор. В това отношение античната вила е една от най-пищните от всички известни досега подобни постройки на територията на римска Тракия (I – V век).

От 1974 г. обектът е в реставрация с прекъсвания. През 2008 г. с финансиране по програма „ФАР“ Трансгранично сътрудничество България – Гърция, ние участвахме във важен етап на реставрационните дейности. Върнахме по местата им всички вдигнати мозаечни фрагменти на площ около 280 кв. м. и направихме експериментален участък за експониране на мозайките.

Античната вила е културна ценност с национално значение.

Проектът е финансиран по Програма за Трансгранично Сътрудничество, ТГС ”България – Гърция” – “Великолепието на Армира”, гр. Ивайловград.