Продължете към съдържанието

ЦРХЦ взе участие в Кръгла Маса „Законът за културното наследство – проблеми и решения“

  • Публикувано от: ЦРХЦ - София
  • от

Съоснователите на Център за Реставрация на Художествени Ценности – ЦРХЦ, Аглика Икономова и Веска Каменова, взеха участие в организираната от Национален институт за недвижимо културно наследство кръгла маса относно закона за културното наследство. Там те споделиха проблемите, с които се сблъскват в дългогодишната си практика в сферата на консервация и реставрация на Недвижими Културни Ценности, както и вижданията си за цялостното им решение.

Можете да видите запис от срещата на следните адреси: част 1 и част 2.