Продължете към съдържанието

ПО ПОВОД 40-ТАТА ГОДИШНИНА НА НЕСЕБЪР В ЮНЕСКО БЕ ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ИНОВАТИВНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ГРАДА

По повод 40-тата годишнина от вписването на Несебър в Списъка със световни културни  ценности на ЮНЕСКО, Артиум  център бе  домакин на  инициатива, представяща постигнатите резултати при работата по проект „Месамбрия – дигитално представяне на недвижимото културно наследство на Старинен град Несебър“. Той се осъществява  от Центъра за реставрация на художествени ценности в партньорство с Община Несебър и Софийски университет „Климент Охридски“ и е финансиран от Национален фонд „Култура“. Проектът   е насочен към повишаване на качеството на представяне на Несебър в публичното пространство  чрез  възможностите, които съвременните технологии предоставят.

Срещата имаше за задача да инициира дискусия между образователните, културните и административните среди, представлявани от присъстващите на събитието ученици и учители от СУ „Любен Каравелов“, служители в община Несебър и деятели на академичната общност на Софийски университет.

Богатството на града е презентирано в  дигиталната платформа „Месамбрия –  недвижимото културно наследство на Старинен град Несебър“ чрез архивни и съвременни снимки и проучвания. Това е първото направление, застъпено в проекта. Второто направление е насочено към работата с младежките публики, като най-активен ползвател на дигитализирана информация. Неговата цел е установяване на степента на познаване и възприемане на културното наследство от учениците, като за осъществяването на тази дейност са проведени анкети, а резултатите от проучването ще бъдат предложени за основа  за разработването на образователни програми.