Продължете към съдържанието

Културно наследство на „Старинен град Несебър“, паметта за него и нагласите на местната младежка общност бяха представени на национален форум на ИКОМОС

На национална научна конференция на тема „Опазването на недвижимото културно наследство в България“, организирана от  БНК на ИКОМОС и Дружество „Архитектурно наследство“ към САБ и проведена на 31 октомври – 1 ноември 2023 г., Ани Истаткова (изследовател R1 в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, и член на екипа) представи научен доклад на тема „Световното културно наследство на Старинен град Несебър и местната младежка общност – памет, действия и взаимодействия“, който анализира резултати от проведено в рамките на проект „Месамбрия – дигитално представяне на недвижимото културно наследство на Старинен град Несебър“ социологическо проучване. Данните от него служат за научен синтез и анализ, но също така те са надградени като методологията на проучване включва и други показатели, свързани с информираността и нагласите на общността по отношение на културното наследство.  Анализът с очертаните дефицити, както и предложените възможни стъпки за полезни взаимодействия са основа на продължаващите дейности по проекта, но и на бъдещи инициативи.