Продължете към съдържанието

За нас

ЦРХЦ – София е организация специализирана в опазването на недвижимите културни ценности със седалище в гр. София.

Лидер в реставрацията

Основана през 2002 г., ЦРХЦ – София е първата българска частна фирма, изцяло специализирана в консервацията и реставрацията на културни ценности.

Фирмата е реализирала над 200 проекта за реставрация на едни от най-значимите недвижими културни ценности в България като Червената църква край гр. Перущица, тракийската гробница Шушманец край гр. Шипка, църквата „Св. Георги“ в с. Арбанаси и много други.

Екип

В екипа ни работят квалифицирани реставратори и химици с дългогодишен стаж в сферата.

Основателите Аглика Икономова и Веска Каменова имат над 30-годишен стаж в проектирането и изпълнението на консервационно-реставрационни проекти, част от който преминава в дирекция „Художествени паметници” към Националния Институт за Паметници на Културата (НИПК-София), а след това и в Центъра за Консервация и Реставрация на Художествени Ценности (ЦКРХЦ) към Министерство на културата.